Plan zajęć

Dzieci (wiek od 6 do 12 lat):
Wtorek i czwartek godz. 1800 - 1900 
 

 
Młodzież i Dorośli :  
Wtorek i czwartek godz. 1900 -2030raz w miesiącu dodatkowe zajęcia w piątki