Historia Aikido

Aikido, Mysłowice, Katowice, Sztuki walki, Japonia, Treningi, Morihei Ueshiba
Historia Aikido nierozerwalnie wiąże się z wielkim mistrzem - O-Sensei Morihei Ushiba (1883-1969).
Dlatego kilka słów na temat jego życiorysu z powodzeniem nakreśli zarys historii AIKIDO.
 
Około 1901 roku młody Ueshiba pobiera instrukcje kiro-ryu od Tozawa Tokusaburo. Wskutek zbyt wczesnego rozpoczęcia bardzo intensywnych treningów ma kłopoty ze zdrowiem i musi przerwać je na dwa lata. Później podejmuje naukę walki wręcz. Daito-ryu Takedy robi wielkie wrażenie na Ueshibie. W jego umyśle tworzą się nowe zręby nowej techniki. Jej ostateczny kształt Ueshiba odkrywa jednak dopiero dzięki kontaktowi z filozoficzną doktryną Wanisaburo Doguchi, która mówi między innymi o świecie pełnym miłośći dla bliźniego i dobroci dla wszystkich. Przejęty tym Ueshiba postanawia stworzyć sztukę walki będącą tak łagodną, jak tylko to jest w ogóle możliwe do osiągnięcia, a zarazem nadzwyczaj skuteczną. Ta nowa sztuka ma być "orędziem pokoju przekazywanym przez sztukę wychodzenia z wojny".
 
Opracowano na podstawie: Jerzy Miłkowski: "Sztuki i sporty walki dalekiego wschodu" Wydawnictwo Sport i Turystyka W-wa 1987r.